Relationsmätning

  • Lägeskontroll: Ibland måste man snabbt ställa om till inmätning för att sedan dokumentera det som vi eller andra satt ut, byggt eller monterat. Snabba omställningar är även en av våra specialiteter.
  • Sättningsmätning: Vi har tillgång till flera högprecisionsinstrument för kontrollmätningar i både plan och höjd. Kombinationen digitalavvägare och totalstation gör inmätningsdatan pålitlig.
  • Relationshandlingar: Det handlar om mätning för verifikation av att arbeten utförts enligt föreskrifter, eller som dokumentation för framtida ombyggnads- eller underhållsarbeten.