Bergteknik - Vi kan berg!

Vi har personal med mer än 40 års erfarenhet inom bergteknik med betoning på bergmekanik samt  ingenjörsgeologi, bergteknik och sprängoptimering.

Bergteknik - Vi kan berg!

Vi har personal med mer än 40 års erfarenhet inom bergteknik med betoning på bergmekanik samt  ingenjörsgeologi, bergteknik och sprängoptimering.

Följande tjänster kan vi tillhandahålla inom området:
  • Ingenjörsgeologi och bergmekanik
  • Bergkvalitetsbedömning
  • Statusbedömning av tunnlar och bergrum
  • Stabilitetsanalyser
  • Bergteknisk rådgivning
  • Bergklassificering
  • Dimensionering och projektering av bergförstärkningar
  • Sprängteknik och injektering